Uurtarief Thuisadministratie & budgetcoaching  

Wij bieden diverse ondersteuningsmogelijkheden aan:

Particulier

€ 39,– per uur inclusief BTW indien losse uren i.p.v. een van onderstaande trajecten. Maakt u gebruik van een PGB (Persoonsgebonden Budget)? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten voor een Budgetcoach. Het overige deel komt dan voor uw eigen rekening. Wij kunnen daar voor u naar informeren.

Reiskosten:

– Reiskosten vrij in een straal van 10 km rond centrum Coevorden – Kilometervergoeding € 0,23 per kilometer incl. btw vanaf 10 kilometer Reistijd tot 15 minuten (enkele reis) is bij de prijs inbegrepen. Voor de reistijd langer dan 15 minuten brengen we bovengenoemd uurtarief in rekening (berekend per kwartier).

Trajecten:

1. Persoonlijk kennismakingsgesprek bij de klant thuis (ongeveer 60 minuten) € 49,– Doel van het gesprek is om te achterhalen hoe de zaken ervoor staan, welke hulp en ondersteuning nodig is en wie deze hulp en ondersteuning kan bieden.

2. Thuisadministratie / serviceabonnement
Per bezoek € 27,50
Deze service is speciaal voor mensen die moeite hebben met het bijhouden van de administratie of het begrijpen van alle lastige brieven die ze krijgen.
Elke twee weken kom ik een half uurtje langs om de administratie en post door te nemen.

U ontvangt maandelijks achteraf een factuur voor de geleverde diensten. Wij hebben onze facturerings- en incassowerkzaamheden uitbesteed aan Van ‘t Slot Debiteurenbeheer te Coevorden.

3. Vaste Lasten Scan€ 129,
bezuinigen op de vaste uitgaven elke maand. We gaan kijken naar de uitgaven voor uw hypotheek, leningen, verzekeringen, mobiele telefoon, gas/water/licht, vervoer en internet. Tevens kijken we naar inkomensverhogende maatregelen, zoals toeslagen. Ca. 3 uur.
4. Advies bij wijzigingen in je financiële situatie / Life events
€ 198,00
Dit traject is bedoeld voor mensen die te maken krijgen met een verandering in hun leven en financiën, zoals echtscheiding, werkloosheid of naderend pensioen. Het traject bestaat uit een intakegesprek, een vervolggesprek van 1,5 uur en een nazorggesprek van 1 uur.
5. Budgetcoaching Basis€ 398,00
Overzicht creëren door het aanleggen van een administratiemap, opstellen van een budgetoverzicht en begrotingsafspraken vastleggen nazorg en bijsturing. Het traject bestaat uit een intakegesprek, 2 vervolggesprekken van 1,5 uur en 4 nazorggesprekken van 1 uur.
6. Budgetcoaching Extracomplete begeleiding van A tot Z € 598,00
Inzicht krijgen in alle inkomsten en uitgaven, overzicht creëren door het aanleggen van een administratiemap, opstellen van een budgetoverzicht en begroting. Financiële toekomstplannen maken. Afspraken vastleggen. Nazorg en bijsturing. Het traject bestaat uit een intakegesprek, 2 vervolggesprekken van 1,5 uur en 7 nazorggesprekken van 1 uur.
7. EHBfO- Eerste Hulp Bij financiële Onregelmatigheden
Wanneer de financiële administratie zover uit de hand is gelopen, dat er zich inmiddels betalingsproblemen voordoen, aanmaningen binnenkomen en misschien zelfs al een deurwaarder voor de deur staat.
Z.s.m. overzicht creëren. Schulden ordenen. Schuldeisers contacteren. Betalingsregelingen treffen. Afspraken vastleggen. Opvolgen betalingen. Huishoudboekje op orde maken. Nazorg en bijsturing.
Kosten: 1ste 3 uur: € 225,– daarna € 69,– per uur.
Onze diensten zijn vrij van btw.

Belastingzaken

Belastingaangifte (alleenstaande en partners) € 65,-
Aanvragen toeslagen e/o andere voorzieningen € 25,-
Voorlopige teruggave aanvragen € 35,-

Sollicitatiehulp

Sollicitatiehulp (totaal 4 uur) € 219,-
  Wie moet de budgetcoach betalen? Wat betreft de betaling van een budgetcoach; dat kan op een aantal manieren.
  • Zelf betalen – als u het zelf kunt betalen, dan is dat het prettigste. Omdat een budgetcoach kijkt naar de besparingen die er zijn, heeft u het geld van een budgetcoaching traject meestal heel snel terugverdiend.
  • De werkgever betaalt – dit klink eng, maar wordt regelmatig toegepast. Mensen met financiële problemen zijn minder productief. Dat merkt uw werkgever ook. Bovendien weet een werkgever soms al dat er problemen zijn. Bijvoorbeeld als loonbeslag is gelegd op uw salaris. Maak het bespreekbaar en vraag uw werkgever naar de mogelijkheden. Soms is een werkgever bereid (een deel van) het gereserveerde opleidingsbudget te gebruiken voor een budgetcoach. En eigenlijk kunt u het traject ook zien als een soort opleiding. U leert namelijk een administratie aanleggen en goed met uw geld om te gaan.
  • Via PGB – ontvangt u een persoonsgebonden budget? Dan zijn er veelal mogelijkheden om de kosten via het PGB vergoed te krijgen. De voorwaarden voor vergoedingen via het PGB zijn terug te vinden op www.pgb.nl
  • Via de ziektekostenverzekering – Helaas zijn er nog veel verzekeringen die een budgetcoach niet vergoeden omdat deze kosten niet vallen onder primaire ziektekosten. Gelukkig zijn er steeds meer verzekeringsmaatschappijen die de resultaten van een coaching traject erkennen en vergoeden in een aanvullend verzekeringspakket. Neem voor meer informatie contact op met uw ziektekostenverzekeraar.
  • Via het UWV – Afhankelijk van het soort uitkering en gemaakte afspraken met het UWV zou het UWV u een budget toe kunnen kennen waarmee het coaching traject geheel of gedeeltelijk betaald kan worden. Voor meer informatie dient u contact op te nemen met het UWV.
  • Via een schuldeiser – ook dat klinkt vreemd, maar in sommige gevallen is een schuldeiser bereid om een budgetcoach te vergoeden. Dit komt, omdat steeds meer schuldeisers de voordelen van een budgetcoach ten opzichte van een gerechtsdeurwaarder zien. Daar waar het bij de deurwaarder gaat om het snel innen van geld, gaat het bij budgetcoaching om een traject dat bedoeld is om op lange termijn een oplossing te bedenken. Echt de oorzaak aanpakken dus.