Coaching on the job

Voor de medewerker die:

  • (meer) in zijn of haar kracht zou willen staan bij cliënt of binnen het team
  • plezier (terug) wil in zijn werk
  • inzicht wil hebben in het eigen functioneren
  • meer uit zichzelf wil halen
  • zich sterker wil voelen
  • helder wil krijgen hoe om te gaan met vraagstukken op de werkvloer
  • verder wil komen in bewustwording

Hoe:

We werken samen met de hulpvraag van de medewerker. De verantwoordelijkheid voor dit proces ligt voor een groot deel bij de medewerker zelf. Samen met hem of haar worden afspraken gemaakt over het te volgen traject. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Wanneer met een werkgever een vorm van terugkoppeling wordt afgesproken, gebeurt dit alleen wanneer de betrokkene hierin is gekend.

Zoals bij iedere vorm van coaching, draait het ook hier om de positieve gedachte. Wie ben ik, wat doe ik en hoe doe ik wat ik doe op zo’n manier, dat iedereen er een positief gevoel bij heeft.

Samen werken om een positief effectief te bereiken: het geven van feedback, het geven van complimenten, het stellen van reflectievragen en het stellen van vragen om inzicht te krijgen in de (werk)handeling van de medewerker. Feedback en complimenten kunnen het leerproces stimuleren doordat de medewerker weet wat hij wel en/of niet goed doet

Traject:

Een traject bestaat uit een intake, 5 sessies (afhankelijk van wat er nodig is) en een afsluitend gesprek. De gesprekken duren een uur tot anderhalf uur. In de regel is dit voldoende om zelfstandig verder te kunnen.

In de regel toont coaching on the job heel snel gedragsaspecten van medewerkers die niet eerder zijn opgemerkt en/of niet voldoende zijn geïntegreerd in de werkprocessen. Of die juist nog beter tot hun recht zouden kunnen komen. Of belemmerende angsten of vragen die een negatieve uitwerking hebben op de medewerker en de taken die hij of zij uitvoert. Deze worden opgemerkt, besproken en verwerkt in de coaching en dat genereert een duidelijk positief effect in de zin van een gerichte verbetering van arbeidsprocessen in het bedrijf, het schept zelfvertrouwen en geeft een positieve boost in de omgang met collega’s en cliënten. 

De basisstructuur van CoJ bestaat uit de analyse, optimalisatie en test / evaluatie van drie fasen.

Fase 1: Analyse – Schaduwen (Shadowing)
Het ongewone aan de CoJ is het schaduwen. De coach loopt twee uur tot een dag mee met de medewerker in zijn dagelijkse werk en documenteert het gedrag en de effecten ervan.

Fase 2: Optimalisatie – het afleiden van doelen en hulpmiddelen
Vanuit de ervaringen van de fase 1 worden doelen afgeleid en op basis van die instrumenten ontwikkeld, die verfijnd en toegepast worden in de individuele coaching in vertrouwelijke samenwerking. Vervolgens worden deze hulpmiddelen geïntegreerd in het dagelijks leven als uitgangsbasis.

Fase 3: Test / Evaluatie
Aan het einde van de coaching vindt er, indien gewenst, een nieuwe schaduwing plaats. In dit geval worden het ontwikkelde gedrag en de toepassing van de op maat gemaakte hulpmiddelen onderzocht in verband met toepassing en effectiviteit in een specifiek geval. Afhankelijk van de resultaten van de hernieuwde schaduwwerking wordt ofwel verder gedrag van de medewerker geoptimaliseerd of de coaching met een laatste feedback en een samenvatting van alle deelnemers gedocumenteerd en beëindigd. 

Na overeenstemming te hebben bereikt over de randvoorwaarden, ontmoet de coach de medewerker voor de gezamenlijke inventarisatie. Er zijn gewoonlijk 5 sessies van anderhalf uur beschikbaar. Het bijzondere aan CoJ is dat de medewerker handelt in zijn natuurlijke werkomgeving – hij gedraagt ​​zich zoals hij zich altijd gedraagt. De coach maakt een gedifferentieerd beeld, dat veel verder gaat dan de verhalen en de zelfbeoordeling van de medewerker. De focus ligt onder andere op hoe het gedrag van de medewerker zijn omgeving beïnvloedt, waar de sterke punten liggen en wat de verbeterpunten zijn.