Steeds vaker komen werknemers in de financiële problemen en dat heeft zijn weerslag op het geestelijk én lichamelijk welzijn van de werknemer. Ook de arbeidsprestaties hebben daaronder te lijden en de problemen brengen extra werk en extra kosten met zich mee en vormen een aanzienlijk risico voor het bedrijf.

Als werkgever moet u rekening houden met:

Loonbeslagen.
Hoger ziekteverzuim.
Motivatie-/productieverlies.
Fraude/diefstal.
(meer) bedrijfsongevallen.

Door als (goed) werkgever budgetcoaching aan te bieden, kunt u veel ellende voor uw werkgever (en dus ook voor uzelf) voorkomen, zoals huisuitzetting, boedel- en loonbeslag. Werknemer én werkgever houden grip op de zaak en zorgen voor een goede continuïteit van de bedrijfsactiviteiten en het terugverdienen van de investering voor de werkgever, want situaties als ziekteverzuim, re-integratiekosten, productiviteitsverlies, diefstal en fraude worden op deze manier voorkomen. De werknemer zal beter gemotiveerd zijn en een grotere loyaliteit ten opzichte van de werkgever tonen. Een win-win-situatie voor beiden.

Wat doen wij als budgetcoach:

Hulp bij het ordenen van de administratie.
Het krijgen van overzicht van de inkomsten en uitgaven.
Het ontvangen van geld besparende tips en hulp bij het invullen van formulieren, belasting, ontheffingen, toeslagen en dergelijke.
Advies in het voorkomen van betalingsachterstanden.
Advies over schulden, doorverwijzing naar andere instanties.
Controle op de hoogte van de beslagvrije voet, indien er al sprake is van loonbeslag.
Weer zelfstandig de financiële huishouding kunnen voeren.